pomocJak przygotować plik do druku?

 

 

Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją techniczną plików - kliknij tutaj
 • drukarnia przyjmuje do druku pliki PDF. W uzasadnionych przypadkach przyjmowane są prace w innych formatach. Projekty przekazane przez klienta przed drukiem podlegają automatycznej weryfikacji przez studio graficzne, celem sprawdzenia poprawności pod względem aspektów technicznych przesłanych materiałów . W razie wystąpienia problemów wyciąg z raportu jest przekazywany klientowi celem usunięcia błędów. Do czasu przesłania prawidłowych materiałów realizacja zlecenia zostaje wstrzymana. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach).
 • Istnieje możliwość odpłatnego wykonania profesjonalnego projektu przez zespół grafików. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z naszym BOK.  

Formaty plików


 • Zalecanym formatem jet plik PDF wyeksportowany z aplikacji przeznaczonych do profesjonalnej obróbki i tworzenia grafiki takie jak CorelDraw czy programy
  z rodziny Adobe. - pliki należy przygotowywać w formacie 1 : 1 powiększonym o spad drukarski. W celu uzyskania najlepszej jakości zalecamy przygotowywanie prac w wysokiej jakości (~300 ppi). Warunkowo po ustaleniu z drukarnią mogą zostać wykorzystane materiały o niższej jakości. Pracę należy przygotowywać
  w oparciu o przestrzeń barw CMYK, a czcionki powinny być bezwzględnie zamienione na krzywe.
 • Pliki programów biurowych (np. Ms Word, Power Point) i PDF-y zapisane z tych programów technicznie nie nadają się do profesjonalnego druku i mogą jedynie pełnić funkcję wzoru do wykonania profesjonalnego projektu w naszym studiu grafiki.

Kolorystyka

 • W drukarni podstawową paletą kolorów, przestrzenią barw jest CMYK. Oznacza to,iż wydruk pełno kolorowy uzyskuje się za pomocą mieszania 4 farb drukarskich (błękitnej, bordowej, żółtej oraz czarnej (ang.cyan,magenta,yellow,black). Tym samym dwustronny wydruk w pełnym kolorze określany jest mianem wydruku 4/4, a jednostronny druk w pełnym kolorze poprzez 4/0. 
 • Wszystkie grafiki zlecane do druku powinny zostać zamienione z profilu RGB (popularnie stosowanego w sprzęcie wyświetlającym takim jak monitory czy telewizory) na CMYK. Konwersji takiej można dokonać podczas pracy nad projektem bądź podczas eksportowania pliku wynikowego 
 • Należy również, z pełną świadomością operować ilościami kolorów podczas składania zamówienia i projektowania materiałów. Grafika pozornie wyglądająca na np. 2 kolorową może zawierać również inne składowe kolorystycznie nie zauważalne przez oko ludzkie, a wpływające na rzeczywisty wygląd fotografii oraz jej odbiór przez oglądających.
 • Istnieje możliwość stosowania również dodatkowych kolorów z palety PANTONE , będących dodatkowymi farbami używanymi w procesie druku (których kolor nie został określony poprzez mieszanie kolorów CMYK). Ich wykorzystanie powinno być świadome i uwzględnione również w wycenie. 
 • W celu prawidłowej oceny kolorów w pracy polecany wykonanie proofa cyfrowego będącego jedyną wiarygodna metoda oceny kolorystyki. Domowy monitor (nieskalibrowany) bądź zwykła drukarka nie odwzorowuje prawidłowo kolorów. Celem weryfikacji kolorów z palety PANTONE wykorzystuje się specjalne wzorniki kolorów. 

Spady i marginesy

 • Jeśli projekt zawiera elementy lub tła umieszczone do samej krawędzi publikacji należy zastosować spady. Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, by mogły być odcięte.
 • W celu uniknięcia odcięcia materiałów wrażliwych takich jak loga czy teksty należy zastosować wewnętrzny margines – odsunąć pracę od linii cięcia formatu netto pracy o około 3 mm z każdej strony