Pomoc

Wysyłanie prac gotowych na serwer FTP

host: ftp.sonar.pl
login: drukarnia
hasło: drukarnia

Gotowy link dla programu Internet Explorera:
ftp://drukarnia:drukarnia@ftp.sonar.pl

Instrukcja Przesyłania plików na serwer FTP z zasosowaniem programu Total Commander

W celu wysłania plików na serwer FTP nalezy posiadać zainstalowana aplikację, która umożliwia zapis plików. Jednym z najpopularniejszych programów jest Total Comander dostępną na stronie https://totalcmd.pl/.

W celu połączenia z FTP z menu wybieramy Sieć->FTP Połączenie.

Konfiguracja FTP

Po otwarciu okna widoczna jest lista z zapisanymi połączeniami.

Klikamy na "Nowe połączenie" i otwiera sie okno.

Konfiguracja FTP

Jako nazwę sesji wpisujemy dowolną nazwę (później będzie widoczna na liście zapisanych połączeń).

Jako nazwę hosta (podobnie jnak poprzednio wpisujemy np. ftp.host.pl)

wpisujemy użytkownik i hasło (jesli nie podamy go tutaj program będzie każdorazowo pytał się o te dane przy połączeniu)

Konfiguracja FTP

Następnie klikamy na "ok" i nasze nowe połączenie powinno sie pojawić na liście pod nazwą jaką wpisaliśmy w polu "sesja".
Teraz wystarczy kliknąć na liście albo 2 razy na nazwe sesji albo wybrać ją i nacisnąć "połącz". Teraz możemy już wysłać pliki na Nasz serwer.
opracowano na podstawie: https://totalcmd.pl/